فرصت سوزی مهمترین مشکل ورزش استان کرمانشاه است / تجهیز 14 هیات ورزشی تا پایان نیمه اول سال جاری