همایش «ایران‌شناسی» در دانشگاه آیت الله حائری میبد برگزار می‌شود