کاهش رشد اقتصادی چین بهای نفت را نزولی کرد/ بشکه‌ای 66 دلار