نشست مدیرکل بنادر و دریانوردی با مدیران شرکت روسی سازنده جرثقیل ریلی ساحلی