صعود پرسپولیس زابل به مرحله دوم لیگ منطقه ای فوتسال کشور مسجل شد