سی امین جشنواره قرآنی دانشجویان دانشگاه‌های منطقه ۴ کشور به کار خود پایان داد