بازدید استاندار سیستان و بلوچستان از نمایشگاه «حرکت، رویش و اقوام»