جنایات سعودی‌ها در یمن گریبان خودشان را می‌گیرد/ انتقاد از خندوانه بخاطر دعوت از دبیر