قائم‌ مقام وزیر نیرو: 100 میلیارد مترمکعب بیشتر از توان آبی کشور استفاده شده است