جهانگیرزاده: رژیم صهیونیستی تمایل دارد در مذاکرات هسته‌ای، حاشیه بر متن غلبه کند