تروریست‌های تکفیری، مجری طرح خاورمیانه جدید آمریکا هستند