پرداخت بیش از یک میلیارد ریال تسهیلات اشتغال‌زایی به مددجویان هرسینی