ورزشکاران ملایری در سال گذشته 680 مدال رنگارنگ کسب کردند