همایش «بزرگ مرد سخن» در فرهنگسرای ولا شهرری برگزار شد