تصویر منتشر شده از گوشی متفاوت و اسپرت گلکسی اس6 اکتیو روی توییتر