نصب تبلیغات مسابقات بین‌المللی قرآن ایران در بیش از ۸۵۰ تابلو شهر