سی ونهمین دوره مسابقات ریاضیات دانشجویان کشور در دانشگاه یزد آغاز شد