هواوی دعوتنامه‌ مربوط به مراسم 12 خرداد را ارسال کرد