تکریم و پاسداشت خانواده های شهدا وظیفه مردم و مسؤولان است