پیام تسلیت آیت الله رشاد به دبیرکل جامعه روحانیت مبارز تهران