‌انجام 82 سخنرانی توسط دانشمندان بزرگ در ‌کنگره بین‌المللی خون‌