جی ام در فروش خودروهای برقی هیبریدی موفقیتی حاصل نکرد