قیمت خودرو در هفته گذشته چقدر کاهش یافت؟ / بازار خودرو خریدار ندارد