تغییر و تحولات عجیب در اردوی سرخ‌ها/ گلر جوان روی نیمکت پرسپولیس