بازدید معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از شهرک‌های صنعتی پرند و شهریار