گزارش تصویری:: قهرمان اروپا در خانه با جام خداحافظی کرد