میله دروازه زمین فوتبال گالیکش هم به سرقت رفت + تصاویر