معاون وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی: 18.9درصد فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکارند