سرمایه گذاری فاکسکان در سیانوژن و احتمال بازگشت موبایل های نوکیا