کهگیلویه و بویراحمد از سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه سلامت استقبال می‌کند