امام جمعه ارومیه: ایجاد تفرقه در جامعه اسلامی، عملی بر خلاف آموزه های الهی است