موگرینی : اتحادیه اروپا بعد از چراغ سبز اعضا کشور فلسطین را به رسمیت می‌شناسد