تجمع اعتراضی طلاب،علما و روحانیان خوزستانی در محکومیت حکم اعدام روحانی برجسته عربستانی