آمریکا ذاتا دروغگو‌ست/دولت کماکان وعده‌های سرآبی می‌دهد