اجلاس معاونان تهذیب حوزه های علمیه سراسر کشور در اهواز