جمله‌ای که امام موسی کاظم(ع) همواره تکرار می‌کردند