قهرمانی گوش شکسته‌ها و اهدا یک گاو طلایی/ تکلیف کی‌روش مشخص شد!