اعلام نرخ بیمه سربازی/نام های پر طرفدار پسران و دختران