60 درصد فراخوان‌ها برای تجمع مهاباد توسط عربستان سعودی صورت می‌گرفت/ابراز تاسف از آتش زدن هتل تارا