نفرات برتر رقابت های نخستین المپیاد ناشنوایان کشور معرفی شدند