محفل انس با قرآن با حضور قاری برجسته مصری در بجنورد برگزار شد