اولین زن جراح ایران در گلستان آرمیده است! + تصاویر