رونمایی از «پایتخت پری‌ها»،جدیدترین اثر ابوطالب مظفری