پیکارهای انتخابی تیم ملی کاتا در ملارد برگزار می‌شود