بازی رفت را سرزنش می‌کنیم/ بارسا شانس بیشتری برای قهرمانی دارد