مدافع استقلال مانع پیوستن ستاره سابق آبی ها به پرسپولیس!