مهاجم سابق سرخابي: اميدوارم پرسپوليس برنده دربي شود