اجرای آناکارنینا در استوا توسط جمعی از بازیگران مطرح سینما