اعتراف گروه‌های مسلح به هلاکت بیش از ۹۰ تروریست در حلب