اشتاین مایر: انتظار موفقیت سریع در حل بحران اوکراین نمی‌رود